Akademiki Rosales w Madrycie- Regulamin

1. Akademiki są przeznaczone do mieszkania dla studentów, a zatem przepisy są odpowiednio dostosowane do charakteru rezydencji.

2. Godziny spożywania śniadania, obiadu i kolacji są ściśle przetrzegane. Główny harmonogram dnia wygląda następująco:

  • Śniadanie: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 8.30, soboty od 9.00 do 10.00.
  • Obiad: od 14.00 do 15.30.
  • Kolacja: od 20.30 do 21.30.

Nie stosuje się żadnych wyjątków bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie studentów.
Nie przygotowuje się posiłków w niedzielę i święta (również okres Wielkanocy i Bożego Narodzenia).
Kuchnia pozostaje zamknięta od 22.00 dnia poprzedzającego święta do 7.00 rano dnia następującego po dniu świątecznym.
W przypadku choroby lub alergii wymagającej zachowania ścisłej diety lub spożywania pokarmów przygotowanych bez soli, cukru itp., student musi poinformować o tym dyrekcję akademików oraz zamieścić stosowaną informację w umowie wynajmu, która następnie zostanie przekazana do akceptacji przez „Akademiki Rosales w Madrycie”.

3. Student zobowiązuje się do przestrzegania środowiska nauczania, ciszy oraz szacunku zarówno w stosunku do innych studentów, jak również w stosunku do obiektów, meblii czy instalacji.

4. Obowiązkiem każdego studenta jest umożliwienie dostępu personelu sprzątającego do pokoi od poniedziałku do piątku od godziny 10:30. Sypialnia powinna być pozostawiona tak czysta jak to tylko możliwe, aby umożliwić skuteczną pracę personelu sprzątającego. Ze wzgledów higienicznych zabronione jest przetrzymywanie żywności w pokoju.
Codzienne sprzątanie pokoi we wspomianych godzinach jest obowiązkowe.
Usługa sprzatania nie obowiązuje w niedziele i święta (włączając okres Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy).

5. Osoby z poza akademika nie mają do niego wstępu, chyba że zarząd postanowi inaczej. W tym przypadku, możliwe są wizyty w godzinach dziennych, czyli od 9.00 do 21.00. Wizyty gości nie są dozwolone w nocy. Maksymalna ilość gości w trakcie jednej wizyty to 2 osoby.

6. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23.00 po to aby inni uczniowie mogli zrelaksować się i uczyć się w ciszy i spokoju. Zabrania się organizowania spotkań w pokojach po godzinie 23.00.
Zachowanie ciszy i uprzejmość powinny być przestrzegne przez wszystkich mieszkańców jak również praconików obsługi.
Ponadto, należy odpowiednio korzystać z instalacji będących wyposażeniem budynku, przede wszystkim: okna, windy, gaśnice, domofon itp. Bardzo ważne jest, aby pozostawiać zawsze zamknięte drzwi do jadalni oraz pomieszczeń mieszkalnych.
Studenci ponoszą odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie z urządzeń lub ich uszkodzenia.

7. Zarząd zastrzega sobie prawo do zakazu lub ograniczenia dostępu do urządzeń elektrycznych w pokojach, jeśli zakłócają one środowisko nauki, ciszy, porządku, bezpieczeństwa instalacji elektrycznej lub prowadzą do nadmiernego zużycia energii.
Zabronione jest korzystanie z grzejników, lodówek, telewizorów, sptrzętu stereo itp.

8. Mieszkańcy mają w pokojach dwie siatki do pralni. Obowiązkiem każdego mieszkańca jest dostarczenie ubrań przeznaczonych do prania poprzez wystawienie siatek z brudnymi rzeczami poza drzwi spialni przed godziną 10.30 rano. Każdy element ubrania powinien być wyraźnie oznaczony numerem pokoju oraz umieszczony w dużej torbie. Bielizna powinna być uprzednio spakowana w małe siatki i następnie spakowana do dużej.
Liczba ubrań oddawanych tygodniowo do prania jest ograniczona:

  • 7 koszul,
  • 7 bluzek z krótkimi rękawami,
  • 4 pary spodni lub spódnice,
  • 1 ręcznik prysznicowy,
  • Nieograniczona ilość bielizny.

Uprane i uprasowane ubrania są zwracane w trakcie dwóch dni od odbioru.
Dyrekcja akademików nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na odzieży, zwłaszcza na tej, która wymaga delikatnego czyszczenia.
Nie wolno suszyć ubrań w łazience, na oknach ani balkonach.
W niedzielę i święta pralnia nie funkcjonuje (również w święta wielkanocne i Bożego Narodzenia).

9. Każdy mieszkaniec otrzymuje trzy klucze: jeden od drzwi wejściowych, jeden od drzwi jadalni i jeden od drzwi pokoju. Student jest odpowiedzialny za odpowiednie korzystanie z kluczy lub ich stratę.

10. Mieszkancy mogą korzystać z linii ADSL w pokojach. Moga również odbierać połączenia telefoniczne.

11. Każdy pokój jest wyposażony w telefon do odbierania połączeń. Osoby, które chcą zadzwonić do akademika, powinny wybrać numer 0034915487217, nastepnie numer 1 i nastepnie numer pokoju. (Na przykład do pokoju numer 6 należy dzwonić, wybierając numer 106).

12. Kategorycznie zabrania się posiadania i używania wszelkich narkotyków i alkoholu w pokojach. Naruszenie tego warunku jest powodem do natychmiastowego wydalenia studenta. W rezydencji obowiązuje zakaz palenia.

13. Usługi medyczne wymagane przez mieszkańców akademika są ponoszone na ich własny koszt.

14. Dwukrotne naruszenie powyższych zasad jest podstawą do wydalenia studenta z akademika. Zarząd akademika zobowiązuje się do złożenia pisemnej informacji o wydaleniu, która musi zostać podpisana przez studenta jako potwierdzenie odbioru. Jeśli student odmówi podpisania wypowiedzenia, świadek, w odpowiednim dokumencie, potwierdza fakt poinformowania studenta. Drugie zawiadomienie o poważnym naruszeniu zasad powoduje bezpośrednie wydalenie z akademika.
Wyjątkiem od powyższej rgulacji byłoby naruszenie zasady numer 12, ktora powoduje natychmiastowe wydalenie studenta z akademika.
Wydalenie powoduje odmowę dostępu do akademików i innych obiektów z wyjątkiem możlliwości dostępu w celu odbioru rzeczy osobistych.
Rzeczy nieodebrane pozostają przechowywane przez okres sześciu miesięcy.
Po tym czasie zostają one zniszczone lub oddane. Ponadto, student będzie zobowiązany do zwrotu kluczy lub poniesienia kosztów wymiany zamków. Nie zwraca sie kaucji studentom wydalonym z akademika.

Regulamin PDF

 

 

Akademiki Rosales w Madrycie – Usługi
banner1

Wolisz pokój do wynajęcia?
banner2

Chciałbyś zamieszkać z rodziną hiszpańską?
banner3

Ucz się hiszpańskiego w Madrycie
banner4